Rok Mieczysława Gębarowicza

Obchody Roku Profesora Mieczysława Gębarowicza w Jarosławiu – w 125. rocznicę urodzin i 100.lecie odzyskania niepodległości9 marca 2018 - spotkanie inauguracyjne z Tomaszem Kubą Kozłowskim z Domu Spotkań z Historią w Warszawie dla uczniów szkół średnich z terenu Jarosławia

24 maja 2018 - sesja popularnonaukowa skierowana do młodzieży i osób dorosłych z udziałem prof. Macieja Matwijowa oraz pracowników Zakładu Narodowego im.. Ossolińskich we Wrocławiu. Sesja odbędzie się w Auli Niebieskiej Biblioteki PWSTE w Jarosławiu.

15 maja-15 lipca 2018- ekspozycja wystawy „Litteris et Artibus – 200. lecie Ossolineum.Wystawa udostępniona zostanie przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Umieszczona zostanie w holu Biblioteki PWSTE w Jarosławiu.

czerwiec 2018 - opracowanie wniosku do Prezydenta RP o nadanie prof. Mieczysławowi Gębarowiczowi Orderu Orła Białego za zasługi położone na niwie walki o ratowanie polskich dóbr kultury we Lwowie oraz wierną służbę narodowi polskiemu i jego spuściźnie naukowej, historycznej, literackiej.

wrzesień 2018 - konkurs na stworzenie prezentacji multimedialnej przedstawiającej w interesujący sposób osobę Mieczysława Gębarowicza jako naukowca, żołnierza, patrioty, strażnika polskich dóbr kultury we Lwowie. Wszystkie prace zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.gebarowicz.tml-jaroslaw.pl.

4 pażdziernika 2018 - odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej osobie prof. Mieczysława Gębarowicza, która będzie przypominać mieszkańcom miasta o zasługach tego niezwykłego człowieka, z urodzenia Jarosławianina, z wyboru i potrzeby serca – Lwowianina. Odsłonięciu tablicy towarzyszyć będzie okolicznościowy koncert, podczas którego nastąpi podsumowanie działań podejmowanych w ciągu całego roku.

Opiekunowie:
mgr Jakub Duda, dr inż. Tomasz Lewandowski
Teksty:
Klasa dziennikarska rocznik 2000
Wykonanie strony:
Damian Wołczyk 1F, Konrad Maciąga 1F
Previous Next